Konzultant Personálních procesů

PERSONÁLNÍ AUDITOR

Personální audit je pojem používaný pro jednorázovou analýzu zaměstnaneckých pozic v organizaci.

Personální audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybranou část organizace (vybrané organizační jednotky), může mít různé cíle a přínosy podle aktuálních potřeb organizace. Je to jeden z nástrojů ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace, při kterém používáme kombinace technik: Assessment centra, mystery metody, individuální pohovory. 

Personální audit je zaměřený zejména na:

  • Personální procesy.
  • Vyhodnocení aktuálního stavu lidských zdrojů v organizaci, DC, AC, Zpětná vazba 360.
  • Úroveň kvality pracovníků - matice kompetencí a znalostí.
  • Správnost nastavení rozsahu pravomocí a zodpovědnosti pracovníků.
  • Efektivitu využití zaměstnanců.
  • Přiměřenost množství zaměstnanců (nedostatečnost nebo nadbytek) - stanovení optimálních personálních kapacit.
Potřebujete pomoci s personálním auditem, zjistit potřeby vašich zamědstnanců, nastavit jejich rozvoj?
Kontaktujte mne e-mailem nebo volejte. I když si myslíte, že byste "jen možná" mohli potřebovat personálního konzultanta, kontaktujte mne.
Dokážu během prvních 5 minut říct, jestli vám mohu pomoci. První konzultace je zdarma, takže nemáte co ztratit - kromě možná celé řady spletitých procesů.

reference:

"S paní Bakovou jsme řešili vzdělávání zaměstnanců v oblasti Soft skills, konkrétně, školení Time managementu, školení chování techniků k zákazníkům, obchodní školení a školení vedoucích pracovníků. Školení probíhalo dle předem odsouhlasených osnov dle návrhu paní Bakové.

Paní Baková nám pomohla sjednotit terminologii v daných oblastech mezi všemi zaměstnanci, což zrychluje a usnadňuje komunikaci, všichni jsme tzv. „na jedné vlně“. Dále jsme si zopakovali a doplnili vzdělání v těchto oblastech. Kladli jsme důraz na chyby, které se opakují u mnoha zaměstnanců.
Nejvíce jsme ocenili znalosti paní Bakové vycházející z praxe, perfektní připravenost na školení a to materiální a zejména znalostní a veselou mysl. :)"
                                                                                                                                                                                                        2.1.2019 AXENTA a.s., Ing. Lukáš Přibyl, CEO