NABÍZÍM NOVÝ POHLED NA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, PROCESŮ A ZMĚN.

POSKYTUJI KONZULTACE PŘI TVORBĚ BUSINESS I PERSONÁLNÍCH STRATEGIÍ, NASTAVOVÁNÍ PROCESŮ A PROJEKTŮ, POSILOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY.

KONZULTANT FIREMNÍCH PROCESŮ

Akreditace Projektový manažer, Kaizen Tour USA
I jako externista porozumím. Mám 15 let praxe na pozicích vedoucí výroby, obchodník, personalista, mám akreditaci Projektový manažer. Již víc než 11 let pracuji jako konzultant s podnikateli, vedoucími pracovníky a profesionály v různých odvětvích. Baví mně štíhlá výroba, Kaizen a zkracování procesů...

KONZULTANT PERSONÁLNÍCH PROCESŮ

Jako personální ředitelka jsem měla možnost pracovat v oblasti výroby i obchodu. Vytvářela a zaváděla jsem prvky Personálních strategií. Ráda posouvám věci od slov k činům a svou povahou jsem systematik s tahem na branku. Spolupracuji s psychology a specialisty v oblasti psychosomatiky.

KOUČ


Certifikace Externí kouč a Four Augen Coach. Certifikace mediátor mimosoudních sporů.
Zaměřuji se na rozvojový a business koučink. Věřím, že každý máme kapacity, které můžeme rozvíjet. Nevěřím, že všichni chceme. To co si myslím, ovlivní co říkám a jaký život / business mám...

NOVÝ PŘÍSTUP

Uplatňuji nový pohled na řízení projektů / procesů/ změn #chytryprojekt. Procesy vidím ve všech běžných činnostech a baví mně propojovat procesní a projektové nástroje s psychologickými pohledy na lidské motivátory činností a jednání. Obohacuji tvrdá data a přístupy projektových manažerů o psychologické prvky spolupráce. Jednou z otázek je například: ..do jaké míry a jak, jsem schopen zvýšit můj vliv na okolí, abych získal hodnotný výstup? Toto propojení, i když je klíčovým faktorem úspěchu každého člena projektového, procesního či změnového  týmu, není součástí dostupných certifikací.

#chytryprojekt je můj letošní osobní projekt, který budu vkládat do mého Blogu, News a workshopů. Tvořím jej na základě zkušeností a výstupů z konzultační praxe. Záměrem je  představit pojmy "projekt", "proces", "Lean", "Kaizen", jako zdroje užitečných nástrojů u kterých se můžeme rozhodnout, zda je využijeme efektivně, tak abychom byli sami se sebou, popřípadě se svým týmem, v souladu. Chci představit prvky projektového a procesního řízení jako "sexy" nástroje pro náš každodenní život, tak jak jsem to sama vnímala při řízení projektů a změn.

JAK NA FIREMNÍ PROCESY

Domluvte si 20 minut telefonní konzultace zdarma

KONZULTANT FIREMNÍCH PROJEKTŮ / PROCESŮ / ZMĚN

Zkušenosti a praxe: Vedoucí výroby (5 let); Obchodní ředitel (5 let); HR manažer (2 roky); Podnikatel/ zaměstnavatel  (5 let); Konzultant ve výrobě, automotive, strojírenství...(11 let); Vedení lokálních i mezinárodních projektů; Zavádění zkracování procesů ve výrobě i administrativě.
Certifikace: Projektový manažer; Kaizen Tour USA 2017; 


Jak můžu, jako někdo "z venčí", řešit Vaše procesy, když vůbec nemůžu chápat, co se u Vás děje? Na základě mých zkušeností jednoduše.

  • s Vaší pomocí umím popsat a nakreslit procesní diagram aktuální situace v dané oblasti;
  • na základě zkušeností a znalostí definuji úzká místa, místa s možnými chybami, místa se ztrátou času, peněz;
  • první dva kroky vedou k identifikaci nestandardních postupů, chybějících standardů, nedostatečné kontroly či
    důslednosti;
  • na společném workshopu vytvoříme s vedoucími pracovníky akční projekt změny, určíte si, co chcete změnit a ze svých "interních" důvodů budete akceptovat, kdy  a kdo bude odpovědný;
A tady začíná opět Vaše tvrdá práce - implementace... kde Vás mohu podpořit například vedením týmového koučinku, workshopem  nebo seminářem na "palčivé" téma.

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO...

Zadavatelé nejvíce oceňují právě výše uvedenou strukturu výstupu, pojmenování "toho, co se dlouhodobě přehlíží" a do čeho se "nechce", možnost nastavit si strategii změny u dlouhodobých aktivit. Mají na "papíře" co nefunguje a mohou s vedoucími koordinovat kroky změny a pojmenovat potřeby.
Často jsou jako nedostatečné vnímány i oblasti kontroly výkonu a kvality. Zde zaměření rozšiřuji na oblasti v Řízení personalistiky.

REFERENCE

"Pod tlakem běžných provozních záležitostí jsme nebyli dlouhodobě schopni najít prostor pro revizi naší organizační struktury a vymezení kompetencí jednotlivých pozic. Díky spolupráci s Lenou Bakovou se nám podařilo nejen toto, ale díky přesnějšímu pojmenování našich cílů, jsme vytvořili a zahájili proces vývoje naší firmy, na kterém jsme jako jednotlivci ve shodě a který nás ... prostě baví!"
Michal Kment, Jednatel Kment s.r.o.

ŘÍZENÍ PERSONALISTIKY

Domluvte si 20 minut telefonní konzultace zdarma

KONZULTANT PERSONÁLNÍCH PROCESŮ

je oblast řízení a rozvoje velké části kapitálu firmy - lidí. Skrývá se zde celá řada postupů a různých metod řízení práce s lidmi v organizaci - od získávání pracovníků, přes uzavření pracovní smlouvy, rozvoje zaměstnanců, nastavovaní pracovních podmínek a cílů, zastupitelnosti, kvalifikační požadavky, bezpečnosti, až po vyplácení mezd. Pozor, patří sem například také podpora firemní kultury a sociální odpovědnost organizace.

JAK MĚŘIT, CO "NELZE" MĚŘIT...

Zajištění procesní správnosti v personální oblasti je často součástí požadavku na řešení procesů obecně a kontroluje se jako každý jiný proces. V čem se Personální procesy velmi liší, je vše spojené s "pocity" zaměstnanců často definovaných jako Firemní kultura. Zde diskutujeme o pojmech jako je spravedlnost, zájem, vstřícnost, preference v týmu ... které musí být správně uchopeny a dobře identifikovány, pojmenovány a poté "narovnány". Měřit můžeme i neměřitelné, pokud víme, k čemu údaje potřebujeme. Pokud "vím"... mohu nastavit metriky. Jeden z nástrojů, které používám je  "Dotazník motivovanosti zaměstnanců", na kterém jsem spolupracovala s Paulem Marcianem a  používám mj. dotazy na angažovanost. 

REFERENCE

S paní Bakovou jsme řešili personální rozšiřování firmy a s tím spojené vzdělávání zaměstnanců v oblasti soft skills, konkrétně, školení time managementu, školení chování techniků k zákazníkům, obchodní školení a školení vedoucích pracovníků. Paní Baková nám pomohla sjednotit terminologii v daných oblastech mezi všemi zaměstnanci, což zrychluje a usnadňuje komunikaci, všichni jsme tzv. „na jedné vlně“. Dále jsme si zopakovali a doplnili vzdělání v těchto oblastech. Kladli jsme důraz na chyby, které se opakují u mnoha zaměstnanců. Na naši spolupráci nejvíce oceňuji znalosti paní Bakové vycházející z praxe, perfektní připravenost na školení a to materiální a zejména znalostní a veselou mysl. ☺

Ing. Lukáš Přibyl, CEO, AXENTA


KOUČINK

Domluvte si 20 minut telefonního rozhovoru dřív, než zahájíme  koučink

KOUČINK

Začít se věnovat koučinku bylo jen logické rozšíření mých konzultačních aktivit. Klienti stále chtěli vědět jak na to? A protože jsme různí lidé v různých situacích, umím navrhnout "co já bych dělala, kdybych byla v popisované situaci, a  situace se odehrála se přesně podle popisu. A s mým nastavením osobnosti a mysli!!!"
Díky koučinku umím nabídnout podporu při hledání východisek, možností a řešení, identifikaci překážek a  motivace pro dané kroky. Podporuji Vaše rozhodnutí.

VĚŘÍM, ŽE KAŽDÝ MÁ KAPACITU NA ROZVOJ...
                        ...nevěřím, že každý skutečně chce.

Dopad koučinku je závislý na chtění koučovaného a jeho nastavení mysli. Proto na otázku, na jakou cílovou skupinu jsem zaměřená odpovídám: "Na ty, kteří chtějí:)". V tématech se nejčastěji setkávám s osobním a profesním rozvojem a nastavením vztahů s okolím.

Zkušenosti: tréninky zakládám na pracovních zkušenostech (viz výše) a posiluji vzděláním v oblasti. mediace, koučinku, komunikace.
Certifikace: Externí kouč; Four Augen Coach (Německo 2011); Mediátor mimosoudních sporů.

REFERENCE

,,S Lenkou jsme řešily mé dlouhodobé trápení - Jaké mám silné a slabé stránky?, Jak je mohu využít či umírnit v profesním i osobním životě?, Jak si mohu sestavit rozvojový program, který by mě konečně posunul dál?. Díky koučinku a poradenství od Lenky jsem na tyto otázky konečně našla odpovědi! Spolupráce probíhala v příjemném prostředí a vždy v přátelské atmosféře. Nejvíce jsem oceňovala, že své služby přizpůsobila potřebám mladého člověka, který má celý profesní život teprve před sebou a že jednala s respektem k hloubce mojí touhy po vědění a zlepšování se.''
Iveta Hýblová

 Sledujte   Sdílejte    Komunikujte
REGISTRACE K ODBĚRU NEWS

PŘEHLED NABÍDKY A CENÍK

MÁTE PRO MNE VZKAZ? DOTAZ?

KONTAKTUJTE   SDÍLEJTE   INFORMUJTE