NABÍZÍM NOVÝ POHLED NA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ, PROCESŮ A ZMĚN

POSKYTUJI KONZULTACE PŘI TVORBĚ BUSINESS I PERSONÁLNÍCH STRATEGIÍ, NASTAVOVÁNÍ PROCESŮ A PROJEKTŮ, POSILOVÁNÍ FIREMNÍ KULTURY

KONZULTANT FIREMNÍCH
PROCESŮ, PROJEKTŮ

Certifikace Projektový manažer, Kaizen Tour USA
I jako externista porozumím. 
-15 let praxe na manažerských pozicích ve výrobě, personalistice, obchodě. 
-Certifikace Manažer  projektu.
-11 let pracuji jako konzultant s podnikateli, vedoucími pracovníky a profesionály v různých odvětvích. 
Baví mně štíhlá výroba, Kaizen a zkracování procesů...

KONZULTANT PERSONÁLNÍCH
PROCESŮ

Jako personální ředitelka jsem měla možnost pracovat v oblasti výroby i obchodu. Vytvářela a zaváděla jsem prvky Personálních strategií. Ráda posouvám věci od slov k činům a svou povahou jsem systematik s tahem na branku. Spolupracuji s psychology a specialisty v oblasti psychosomatiky.

KOUČ


Certifikace Externí kouč a Four Augen Coach. Certifikace mediátor mimosoudních sporů.
Zaměřuji se na rozvojový a business koučink. Věřím, že každý máme kapacity, které můžeme rozvíjet. Nevěřím, že všichni chceme. To co si myslím, ovlivní co říkám a jaký život / business mám...

PŘÍSTUP ZALOŽENÝ NA PRAXI

Uplatňuji nový pohled na řízení projektů / procesů/ změn, shrnutý v metodikách #chytryprojekt. Procesy vidím ve všech běžných činnostech a baví mně propojovat procesní a projektové nástroje s psychologickými pohledy na lidské motivátory činností a jednání. Obohacuji tvrdá data a přístupy projektových manažerů o psychologické prvky spolupráce. Jednou z otázek je například: ..do jaké míry a jak, jsem schopen zvýšit můj vliv na okolí, abych získal hodnotný výstup? Toto propojení, i když je klíčovým faktorem úspěchu každého člena projektového, procesního či změnového  týmu, není součástí dostupných certifikací.


#chytryprojekt je můj letošní osobní projekt, který budu vkládat do mého Blogu, News a workshopů. Tvořím jej na základě zkušeností a výstupů z konzultační praxe. Záměrem je  představit pojmy "projekt", "proces", "Lean", "Kaizen", jako zdroje užitečných nástrojů u kterých se můžeme rozhodnout, zda je využijeme efektivně, tak abychom byli sami se sebou, popřípadě se svým týmem, v souladu. Chci představit prvky projektového a procesního řízení jako "sexy" nástroje pro náš každodenní život, tak jak jsem to sama vnímala při řízení projektů a změn.

JAK NA FIREMNÍ PROCESY A PROJEKTY

KONZULTANT FIREMNÍCH PROJEKTŮ / PROCESŮ / ZMĚN

Praxe: Vedoucí výroby (5 let); Obchodní ředitel (5 let); HR manažer (2 roky); Podnikatel/ zaměstnavatel  (5 let); Konzultant ve výrobě, automotive, strojírenství...(11 let); Vedení lokálních i mezinárodních projektů; Zavádění zkracování procesů ve výrobě i administrativě.

Certifikace: Projektový manažer; Kaizen Tour USA 2017; Lean Six Sigma;


Jak můžu, jako někdo "z venčí", řešit Vaše procesy, když vůbec nemůžu chápat, co se u Vás děje? Na základě mých zkušeností jednoduše.

 • s Vaší pomocí umím popsat a nakreslit procesní diagram aktuální situace v dané oblasti;

 • na základě zkušeností a znalostí definuji úzká místa, místa s možnými chybami, místa se ztrátou času, peněz;

 • první dva kroky vedou k identifikaci nestandardních postupů, chybějících standardů, nedostatečné kontroly či

  důslednosti;

 • na společném workshopu vytvoříme s vedoucími pracovníky akční projekt změny, určíte si, co chcete změnit a ze svých "interních" důvodů budete akceptovat, kdy  a kdo bude odpovědný;

A tady začíná opět Vaše tvrdá práce - implementace... kde Vás mohu podpořit například vedením týmového koučinku, workshopem  nebo seminářem na "palčivé" téma.

PROCESNÍ MANAGEMENT

Procesní řízení je právě o koordinování, řízení a organizování procesů a jejich kontinuálním zlepšování a patří k základním, pravidelným činnostem manažerů a “vlastníků procesů”. Zajistím:

 • Zavedení procesního řízení
 • Revize a analýza hlavních, podpůrných a řídících procesů
 • Vytvoření mapy procesů
 • Definice a zdokumentování procesů
 • Identifikace vlastníků procesů
 • Klíčové ukazatele výkonnosti procesů
 • Zlepšování procesů, optimalizace a reengineering procesů
 • Standardizace

Oblasti

 • služby, administrativa
 • výroba
 • vývoj
 • HR
 • obchod
 • projekt

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

Projektový management je silný nástroj, který zajistí naplánování, realizaci a dokončení jakéhokoliv projektu. Projektový manažer je ten, který tento nástroj umí efektivně využít. Jako interim (externí, určený právě pro tento projekt) projektový manažer vám zajistím dodavatelsky právě tuto službu, a nebo naučím váš tým, jak efektivně projekty realizovat. Během řízení projektu využívám znalosti procesního řízeníV úzké spolupráci se zadavatelem zajistím:

 • kvalitní iniciování projektu

 • efektivní plánování

 • vlastní realizaci

 • kontrolní činnost během celého projektu

 • vyhodnocení projektu

 • pomohu nastavit standardy pro další projekty

 • přizpůsobím se firemním projektovým nástrojům a nebo doporučím odzkoušené

CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO...

Zadavatelé nejvíce oceňují právě výše uvedenou strukturu výstupu, pojmenování "toho, co se dlouhodobě přehlíží" a do čeho se "nechce", možnost nastavit si strategii změny u dlouhodobých aktivit. Mají na "papíře" co nefunguje a mohou s vedoucími koordinovat kroky změny a pojmenovat potřeby.
Často jsou jako nedostatečné vnímány i oblasti kontroly výkonu a kvality. Zde zaměření rozšiřuji na oblasti v Řízení personalistiky.

REFERENCE

"Pod tlakem běžných provozních záležitostí jsme nebyli dlouhodobě schopni najít prostor pro revizi naší organizační struktury a vymezení kompetencí jednotlivých pozic. Díky spolupráci s Lenou Bakovou se nám podařilo nejen toto, ale díky přesnějšímu pojmenování našich cílů, jsme vytvořili a zahájili proces vývoje naší firmy, na kterém jsme jako jednotlivci ve shodě a který nás ... prostě baví!"
Michal Kment, Jednatel Kment s.r.o.

ŘÍZENÍ PERSONALISTIKY


KONZULTANT PERSONÁLNÍCH PROCESŮ

je oblast řízení a rozvoje velké části kapitálu firmy - lidí. Skrývá se zde celá řada postupů a různých metod řízení práce s lidmi v organizaci - od získávání pracovníků, přes uzavření pracovní smlouvy, rozvoje zaměstnanců, nastavovaní pracovních podmínek a cílů, zastupitelnosti, kvalifikační požadavky, bezpečnosti, až po vyplácení mezd. Pozor, patří sem například také podpora firemní kultury a sociální odpovědnost organizace.

JAK MĚŘIT, CO "NELZE" MĚŘIT...

Zajištění procesní správnosti v personální oblasti je často součástí požadavku na řešení procesů obecně a kontroluje se jako každý jiný proces. V čem se Personální procesy velmi liší, je vše spojené s "pocity" zaměstnanců často definovaných jako Firemní kultura. Zde diskutujeme o pojmech jako je spravedlnost, zájem, vstřícnost, preference v týmu ... které musí být správně uchopeny a dobře identifikovány, pojmenovány a poté "narovnány". Měřit můžeme i neměřitelné, pokud víme, k čemu údaje potřebujeme. Pokud "vím"... mohu nastavit metriky. Jeden z nástrojů, které používám je  "Dotazník motivovanosti zaměstnanců", na kterém jsem spolupracovala s Paulem Marcianem a používám mj. dotazy na angažovanost. 

REFERENCE

S paní Bakovou jsme řešili personální rozšiřování firmy a s tím spojené vzdělávání zaměstnanců v oblasti soft skills, konkrétně, školení time managementu, školení chování techniků k zákazníkům, obchodní školení a školení vedoucích pracovníků. Paní Baková nám pomohla sjednotit terminologii v daných oblastech mezi všemi zaměstnanci, což zrychluje a usnadňuje komunikaci, všichni jsme tzv. „na jedné vlně“. Dále jsme si zopakovali a doplnili vzdělání v těchto oblastech. Kladli jsme důraz na chyby, které se opakují u mnoha zaměstnanců. Na naši spolupráci nejvíce oceňuji znalosti paní Bakové vycházející z praxe, perfektní připravenost na školení a to materiální a zejména znalostní a veselou mysl. ☺

Ing. Lukáš Přibyl, CEO, AXENTA

KOUČINK

KOUČINK

Praxe: tréninky zakládám na pracovních zkušenostech (viz výše) a posiluji vzděláním v oblasti. mediace, koučinku, komunikace.
Certifikace: Externí kouč; Four Augen Coach; Mediátor mimosoudních sporů.

Začít se věnovat koučinku bylo jen logické rozšíření mých konzultačních aktivit. Klienti stále chtěli vědět jak na to? A protože jsme různí lidé v různých situacích, umím navrhnout "co já bych dělala, kdybych byla v popisované situaci, a  situace se odehrála se přesně podle popisu. A s mým nastavením osobnosti a mysli!!!"
Díky koučinku umím nabídnout podporu při hledání východisek, možností a řešení, identifikaci překážek a  motivace pro dané kroky. Podporuji Vaše rozhodnutí.

VĚŘÍM, ŽE KAŽDÝ MÁ KAPACITU NA ROZVOJ...
                        ...nevěřím, že každý skutečně chce.

Dopad koučinku je závislý na chtění koučovaného a jeho nastavení mysli. Proto na otázku, na jakou cílovou skupinu jsem zaměřená odpovídám: "Na ty, kteří chtějí:)". V tématech se nejčastěji setkávám s osobním a profesním rozvojem a nastavením vztahů s okolím.

REFERENCE

,,S Lenkou jsme řešily mé dlouhodobé trápení - Jaké mám silné a slabé stránky?, Jak je mohu využít či umírnit v profesním i osobním životě?, Jak si mohu sestavit rozvojový program, který by mě konečně posunul dál?. Díky koučinku a poradenství od Lenky jsem na tyto otázky konečně našla odpovědi! Spolupráce probíhala v příjemném prostředí a vždy v přátelské atmosféře. Nejvíce jsem oceňovala, že své služby přizpůsobila potřebám mladého člověka, který má celý profesní život teprve před sebou a že jednala s respektem k hloubce mojí touhy po vědění a zlepšování se.''
Iveta Hýblová

 Sledujte        Sdílejte      Komunikujte
registrace k odběru NEWS

PŘEHLED NABÍDKY

MÁTE PRO MNE VZKAZ? DOTAZ?

KONTAKTUJTE   SDÍLEJTE   INFORMUJTE