DOHODA MÁ BÝT DOHODOU

Žijeme v hektické době a možná generace "Husákových dětí" jako poslední zažila, že co se dohodlo (schůzka, akce, práce, rande, pivo:)), tak to prostě platilo.

Téma dohod jsem konzultovala s kolegou #Jirkou Beranem a naše zkušenosti jsou velmi obdobné.
Ve firmách se setkáváme s nedodržováním dohod (termíny, povýšení, rozvoj....)  - nedodržení  vzájemných dohod.
Při konzultacích otevíráme také téma neplnění vlastních plánů - tedy nedodržení dohod se sebou samým. 

Je v naší moci změna?

  • Zkoušejme být upřímní k našim kapacitám a možnostem,  slibujme jen to co můžeme slíbit
  • Buďme upřímní k naší ochotě a našemu chtění
  • Buďme důslední a plánujme reálně
  • Chovejme se ke kolegům, jako k zákazníkům, od kterých chceme dobrou referenci

Tak se naše dohody mají šanci stát naplněnými dohodami. Jak to vidíte Vy?

PS: #chytryprojekt
Pro ty, kteří chtějí "něco hmatatelného". Jedním z chytrých nástrojů na dlouhodobé plánování a naplnění dohod (se sebou i šéfem) je Ganttův diagram, vyzkoušejte:)