JE ODPOVĚDÍ "...Budeme dělat s vyšším nasazením..." ?

V posledních dnech jsem měla mnoho "re-startovacích" schůzek, které měly společné téma: Produktivita a Růst versus Úspora. Ti kteří nemají pojem produktivita rádi, používali pojmy "dostat se zpět do sedla" a nebo "přidávat hodnoty". Mnoho firem si šáhlo, či ještě šahá na dno.

Jak se dostat zpět? Je klíčovou otázkou pro personalisty, výrobáky a obchoďáky. Zřejmě na ni nemůžeme odpovědět "...Budeme dělat všechno co jsme dělali dřív, s vyšším nasazením, dvojitým úsilím, protože musíme dohnat ztracené měsíce...". Důvody, proč jen snaha nestačí mohou být, že okolnosti jsou odlišné, trhy se mění, klienti jsou opatrní.

Tou správnou odpovědí mohou být Inovace v plném slova smyslu. Principem inovace podnikání je neustálé hledání lepší cesty k uspokojení potřeb zákazníka zvyšováním kvality servisu, produktů a snižováním ceny... (wikipedie) Může se tedy jednat o inovace marketingové, produktové, procesní a organizační.

Posledními dvěmi cestami, cestou procesních a organizačních inovací, Vám ráda s kolegy provedu. Prvním krokem může být aktuálně účast na online webináři 23. a 25.6.2020 na téma Jak podpořit LEAN kulturu v organizaci a nebo dotaz na dvoudenní setkání zaměstnanců nad LEAN základy. Pište, telefonujte a informujte se, jaký dopad na produktivitu, růst a úsporu může mít naše podpora. :)