NOVINKA 2020

#chytryprojekt

Záměrem je  představit  "projekt", "proces", "Lean", "Kaizen" jako zdroje užitečných nástrojů u kterých se můžeme rozhodnout, zda je využijeme efektivně, tak abychom byli sami se sebou, popřípadě svým týmem, OK!. Chci představovat prvky projektového a procesního řízení jako "sexi" nástroje pro každodenní život nás všech.

18.1.2020

PROGRAMY PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE
stručné seznámení s novinkami 2020

Když se firma rozroste
a levá ruka neví, co dělá pravá...

Děje se něco podobného vám? Přerůstá vás váš tým?
Nabízím řešení.                 4.8.2020

Psychologie obchodního úspěchu

Když je procesy potřeba posílit i o trochu psychologie:)

23.7.2020

Strategie moje a mého týmu, aneb jak se stát lídrem...

Jedinečné, efektivní propojení projektových nástrojů a psychologie.

Co se v kurzu Projektový manažer nenaučíte: Situační řízení 

Situation leadership; Situační řízení; 4S. Pod těmito názvy se skrývá úžasný nástroj využitelný pro každého, kdo řídí a kdo bude řídit tým. K porozumění se používá #SLModel uvedený ve videu, který lze aplikovat v nejrůznějších oblastech řízení. Kontaktujte mne, a zjistěte jak 4S využít právě u vás.

7.5.2020

Využití Projektový manažer

(firemní projekt, zavádění LEAN, Kaizen, štíhlé výroby) Model Situačního řízení podporuje projektovou fázi "Výběr týmu" a "Proces komunikace". Projektový manažer získá "návod" jak neopomenout některé kroky při formování projektového týmu a nastavování procesu komunikace. Porozumí, jak přistupovat k lidem podle jejich úrovně samostatnosti a jak jejich samostatnost navyšovat, nebo naopak využít jejich týmovosti.

Využití Manažer stálého týmu

Pozor! Užitečné i pro manažery budoucí. Manažer získá jednoduchý a přehledný nástroj jak dlouhodobě pracovat s jednotlivými členy tým, jak přijímat nováčky, jak zvládat rotaci v týmu. Díky Modelu situačního řízení má jasno, jaký tým vede a kam ho může dál směřovat, je schopen jednoduše připravit Strategii týmu viz. #chytryprojekt strategie moje a mého týmu, aneb jak se stát lídrem".

Periodické hodnocení zaměstnanců

Hodnotit - nehodnotit - hodnotit - s tím nám kopretina nepomůže...
Po zavedení hodnocení, které splňuje požadované atributy, se prokazatelně navyšuje efektivita zaměstnanců, zkvalitňuje se firemní kultura a navyšuje loajalita zaměstnanců.
Pozor! Zaměstnanci přijímají hodnocení tak, jak k němu manažer a organizace přistupuje.

Zavedení kvalitního hodnocení můžeme chápat třeba jako Firemní HR projekt, se členy projektového týmu napříč celou organizací. Revizi hodnocení můžeme pojmout třeba jako proces DMAIC:)
Kontaktujte mne, a zjistěte jak vás mohu podpořit v oblasti hodnocení zaměstnanců.
25.4.2020

Základní požadavky na hodnocení

 • Organizace chápe hodnocení jako jeden ze způsobů interní komunikace a podporuje ho.
 • Manažer rozumí co díky hodnocení získá on.
 • Manažer chápe, co získá hodnocený.
 • Příprava na hodnocení je vnímána jako základ, na kterém se staví.
 • Práce s Modelem situačního řízení.
 • Formuláře jsou smysluplné.


 • Jasně stanovené cíle pro další období, SMART
 • Jasné hodnocení období minulého.
 • Jasně stanovená pravidla spolupráce.
 • Kvalitní okamžitá zpětná vazba v mezidobí.
 • Efektivní komunikace s prvky "zájem" a "respekt".
 • Znalost požadavku na rozvoj zaměstnance.
 • Vědomí, že výstup je závazný pro obě strany.

#chytryprojekt
Strategie moje a mého týmu, aneb jak se stát lídrem


Plná verze. Shlédnutím videa získáte ucelené informace o novém konceptu propojujícím projektové nástroje s psychologií k vytvoření smysluplné strategie. Podklady ve verzi pro tisk lze stáhnout v PDF níže.

20.3.2020. Plná verze - 16 minut

Pozvánka pro účastníky

20.3.2020. Zkrácená verze 1,8 minut

 

#chytryprojekt

11 chyb kterým se musíte vyhnout


Jak na Projekt? Chytře!

Jako první krok si vydefinujme, co můžeme projektově řídit. Pokud je Vaše odpověď: pouze výrobu nového zařízení či stroje, v mém oboru projektové řízení nevyužiji... zaspali jste dobu!

Prvky projektového řízení jsou "sexy" nástroje k dennímu využití v práci, podnikání i soukromém životě, mají své místo při každé plánované změně, při prosazování nové personální strategie, zkracování procesů, zahájení podnikání, plánu osobního rozvoje nebo stěhování:)

První krok je uvědomit si úskalí která nás čekají a poučit se.

10.2.2020

#chytryprojekt

11 chyb kterým se musíte vyhnout


Jak e-book použít?

Přečtěte si jednotlivé kapitoly a zkuste si najít propjení s Vaší aktuální situací, například dle bodů níže:

Kapitola 1: Kdo jsou důležité osoby pro tento projekt /změnu a jak je oslovím, abych zaujal?

Kapitola 2: Je v mých silách? Jak mohu "prodat" dopad celého projektu / změny pozitivně?

Kapitola 3: Najděte si Váš nástroj na plánování, zkuste, která z  forem zápisu Vám bude vyhovovat.

Kapitola 5: K posílení soudržnosti můžete využít například naplánování oslav drobných úspěchů

Kapitola 7 a 11: Kde a jak organizujete, shromažďujete?

V případě potřeby konzultcí jsem Vám k dispozici.

10.2.2020

#chytryprojekt