NABÍDKA

Organizace podporuji jako interní i externí konzultant a lektor více než 11 let. Využívám pracovní zkušenosti, které této činnosti předcházely. Věřím, že jsme schopni najít společnost řeč a vytvořit dohodu o spolupráci.

KONZULTACE FIREMNÍCH PROJEKTŮ / PROCESŮ / ZMĚN

Během prvního setkání, na základě identifikace situace, vám připravím seznam klíčových oblastí důležitých pro váš business z mého úhlu pohledu a podle mých zkušeností; společně identifikujeme priority; připravíme harmonogram; následuje tvrdá práce s měřitelnými výstupy. Nebudete v tom sami. podpořím Vás i Vaše zaměstnance. Součástí nabídky jsou také tréninky a workshopy viz níže.

Zkušenosti: Vedoucí výroby (5 let); Obchodní ředitel (5 let); HR manažer (2 roky); Podnikatel/ zaměstnavatel  (5 let); Konzultant ve výrobě, automotive, strojírenství...(11 let); Vedení lokálních i mezinárodních projektů; Zavádění zkracování procesů ve výrobě i administrativě.
Certifikace: Projektový manažer; Kaizen Tour USA 2017; 

Online konzultace nabízím až po osobním setkání, po seznámení se se situací na místě.

KONZULTACE

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / hodinu / v organizaci
Kč(€) / hodinu / online

TRÉNINKY   A    #CHYTRYPROJEKT

Trénink v organizacích připravujeme dle aktuálních potřeb zadavatele, na základě zadání, na základě pozorování, podle výstupů z předchozích Konzultací či podle výstupů z DC. Tréninkem podporujeme zavádění změn (strategií business i personálních, procesů...) v organizacích.
Koncept #chytryprojekt :"Strategie moje a mého týmu, aneb jak se stát lídrem" a "Staň se manažerem, aneb být vedoucím nestačí" jsou ucelené 6ti denní rozvojové programy.

Dlouhodobě spolupracuji s psychology, odborníky v oblasti kvality, odborníky v oblastech AC a DC

Zkušenosti: tréninky zakládám na pracovních zkušenostech (viz výše) a posiluji vzděláním v oblasti. mediace, koučinku, komunikace.
Certifikace: Externí kouč; Four Augen Coach (Německo 2011); Mediátor mimosoudních sporů.

TRÉNINK PO DNECH

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / den / do 12 osob
Kč(€) / workshop 4 hod

UCELENÝ PROGRAM 

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / den / do 12 osob
objednávka 5 a více dnů

ONLINE

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / 4 hod / do 6 osob nebo dle dohody

KOUČINK

Zaměřuji se na rozvojový, profesní, business, manažerský a na výkon zaměřený koučink.

Koučinkem nejčastěji rozšiřuji své tréninky a školení. V nabídce uvádím "šťastnou sedmičku", což je možnost 3-4 setkání (dle náročnosti). 3-4 setkání jsou často dostačující pro aktivizaci koučovaného, nastavení cílů a způsobů jak jich dosáhne a vytvoření plánů. Po ujasnění a přípravě doporučuji koučovanému ode mě "pauzu", a pouze s případnou telefonickou podporou, intenzivní zaměření se na jeho úkoly aktivity s tím spojené.

Zkušenosti: koučink zakládám víc než 8 letech koučování, pracovních zkušenostech a vzdělání.
Certifikace: Externí kouč; Four Augen Coach (Německo 2011); Mediátor mimosoudních sporů.

Nepracuji s partnerskými vztahy.

KOUČINK PO HODINÁCH

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / 60 min 
Kč(€) / 60 min /studenti 

ŠŤASTNÁ SEDMIČKA

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / 7 x 60 min
Kč(€) / 7 x 60 min / studenti 

ONLINE

CENA BUDE UVEDENA
Kč(€) / 60 min
Kč(€) / 60 min /studenti