NOVINKA: LEAN SIX SIGMA PRO FIRMY ON-LINE!

JIŽ OD 6 ÚČASTNÍKŮ STEJNÉ ÚROVNĚ CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ ON-LINE BALÍČEK

YELLOW BELT / GREEN BELT /  BLACK BELT

Cílem kurzu je naučit se metody a nástroje Lean Six Sigma, dle zvolené úrovně, tak abyste je mohli využít při zvyšování produktivity a kvality. Školení posílí vaše dovednosti v oblasti systematického řešení problémů, statistické analýzy dat, řízení zlepšovacích projektů a vedení lidí.

Yellow Belt 

Otevírá dveře do světa Lean Six Sigma – světa systematického řešení problémů, světa efektivity, jednoduchosti, rychlosti, světa bez opakujících se chyb.
Základem je porozumění metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control) která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení a poskytuje nástroje, které Vás touto cestou provedou.

Green Belt 

Shrnuje Yelow Belt a mapuje procesy, sesbírá data a informace z procesů, ověřuje jejich důvěryhodnost (VSM, plán sběru dat, ověření systému měření MSA, způsobilost procesů)

Vysvětlíme základy statistiky pro práci a rozhodování na základě dat (statistická analýza dat, otestování nalezených hypotéz)

Seznámíme s některými zlepšovacími a optimalizačními technikami (FMEA, základy plánovaného experimentu DOE, 5S, vizuální řízení, SMED, systémy tahu a mnoho dalších)

Seznámíme vás se standardizací procesů a připravíme dokumentaci, kontrolní plány, monitorování procesu SPC

Upgrade Green Belt na Black Belt

Definujeme zlepšovací projekty s výrazným obchodním dopadem a naučíme hodnotit finanční efekt projektů.

Ukážeme jak měřit parametry související s problémem a efektivně posbíráme data (VOC, mapování a další)

Ukážeme jak zpracovávat data podrobně, vyhledáme prvotní příčiny (pokročilé statistické metody, analýza kořenových příčin RCA a další) a ověříme je.

Naučíme vás problémy řešit inovativně (Lean techniky, Design of experiment DOE a další)

Zavedeme udržitelné řešení (standardizace, regulační diagramy, KPI a další)

Po ukončení tréninku obdržíte osvědčení o absolvování kurzu s přezkoušením, po úspěšně dokončeném zlepšovacím projektu se stanete certifikovaným Green Beltem. Využijete-li našich konzultací, bude vám cesta ke Green Beltu trvat asi 3 až 4 měsíce.

WORKSHOP ONLINE

JAK PODPOŘIT LEAN KULTURU

Zavedení, restart či refresh LEAN (Kaizen, Štíhlé výroby, Six Sigma) konceptu v každé společnosti lze rozdělit na tři fáze.
1. fáze přípravy
2. fáze realizace
3. fáze stabilizace a ukotvení

Během 2 hodin se zaměřím na, v organizacích nejvíc opomíjenou, 1 fázi přípravy:

- představím základní principy přípravy, které je vhodné     dodržet
-  definuji 11 chyb se kterými se nejčastěji při zahájení
   "LEAN projektu" setkávám
-  jako bonus nabídnu ukázku, jak hravou formou    
   představit  zaměstnancům proces zkracování

Termín:
3.8.2020  9-11 hod již naplněn!
Pokud máte zájem o toto téma, kontaktujte mne emailem a budu Vás informovat o dalším termínu 

Cena: 350 Kč+DPH (423,50 Kč)

JAK ONLINE WORKSHOP PROBÍHÁ

Nejpozději 24 hodin před začátkem akce obdržíte na uvedený email přihlašovací link s pokyny pro přihlášení.

DOPOLEDNÍ
8:45 - 8:55 připojení do online prostředí
9:00 - 11:00 HLAVNÍ ČÁST

ODPOLEDNÍ
16:45-16:55 připojení do online prostředí
17:00 - 19:00 HLAVNÍ ČÁST.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA AKCE

1. Vyplňte formulář níže (popř. emailem na bakova.lenka@seznam.cz) a vložte: název akce, jméno a příjmení účastníka, telefonní číslo, případně žádost o zálohovou fakturu

2. Uhraďte částku: 

Bankovní spojení: 3077491083/0800 

Variabilní symbol: uvedené telefonní číslo

V případě zpoplatněných akcí se přihláška stává závaznou a místo na akci je rezervováno, až po zaplacení příslušné částky na uvedené číslo účtu.

2020 již proběhlo:

3.6. 2020  ON-LINE WORKSHOP: Jak podpořit Lean kulturu
25.6. 2020  ON-LINE WORKSHOP:Jak podpořit Lean kulturu
27.5. 2020 ON-LINE WORKSHOP: Projektový manažer - čtyřikrát řízení jinak
5.5. 2020 ON-LINE WORKSHOP: Lze projektově naplánovat cestu k líderství?
20.4. 2020 ON-LINE WORKSHOP: Vyznejte se v Lean x Kaizen x Six Sigma pojmech

Setkání  nad tématem
10.3.2020 JAK MYSL OVLIVŇUJE MŮJ POTENCIÁL?